Výhodná lokalita, infraštruktúra a doprava.

Lokalita

Administratívne centrum Petržalka sa nachádza v atraktívnej časti petržalského korza v Bratislave, ktorého význam a potenciál vyjadruje blízka petržalská stanica, Vienna Gate, ako aj blízkosť diaľničného obchvatu s následným pripojením na všetky smery: Rakúsko, Maďarsko a Česká rebulika. Blízka dostupnosť k mestskej hromadnej doprave a blízkosť centra mesta.


Autom

Na automobilovú dopravu je objekt napojený z Röntgenovej ulice, odkiaľ je vjazd a výjazd zo suterénu s kapacitou 109 parkovacích miest, na nádvorie na 1. nadzemnom podlaží s kapacitou 77 parkovacích miest pre zamestnancov a klientov. Napojenie na cestnú infraštruktúru – cca 500m k Panónskej a 1000m k Einsteinovej ulici a zároveň k diaľničnému okruhu - Viedeň, Budapešť, Praha, Žilina.

MHD / Železnica

Hlavný prístup pre chodcov je z pešej zóny, od Kopčianskej ulice, na ktorej je vo vzdialenosti cca. 200m zastávka mestskej hromadnej dopravy. Výhodné je i dobré napojenie na železničnú dopravu – približne 200m k železničnej stanici.

5 minút od centra

15 minút na letisko

Blízkosť diaľnice

Dostupné stravovanie a infraštruktúra

Kde nás nájdete ?

Röntgenova 26, 851 01 Bratislava